Polisa na życie – bezpieczeństwo dla całej rodziny

1471573336-8.jpg

Choć dobry plan to rzecz niezbędna, jeśli chcemy osiągnąć sukces w jakiekolwiek dziedzinie, to zdarza się, że los płata nam figle. Czasami wystarczy choroba lub wypadek żebyśmy wpadli w kłopoty finansowe i musieli przekreślić wszystkie swoje marzenia. W takich chwilach większość z nas żałuje, że wcześniej nie pomyślała o zabezpieczeniu się na wypadek nieprzyjemnych zdarzeń losowych np. kupując polisę tutaj ubezpieczeniagrupowe.com.pl . Jeśli chcemy uniknąć takiej niewątpliwie przykrej sytuacji, już teraz pomyślmy o polisie i wybierzmy firmę, która zaoferuje nam tanie ubezpieczenie na życie – w ten sposób nie płacąc wiele, zyskamy pewność, że w razie kłopotów ktoś udzieli nam finansowego wsparcia i zadba o nasze bezpieczeństwo.

Czy polisa na życie musi być droga?
Często rezygnujemy z wykupienia polisy, ponieważ wydaje nam się, że ta musi być bardzo droga i zwyczajnie nas na nią nie stać. Tymczasem okazuje się, że wielu ubezpieczycieli oferuje niedrogie polisy czy ubezpieczenie dla dziecka. Korzystając z nich, za niewielką sumę zapewniamy sobie bezpieczeństwo w razie choroby, wypadku czy zwolnienia z pracy i wiemy, że nasza rodzina otrzyma w takiej sytuacji należne jej wsparcie.

Tania polisa – jak ją znaleźć?
Jeśli interesuje nas polisa na zycie porównanie ofert to pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić. Ubezpieczyciele proponują różne usługi w różnych cenach – warto przyjrzeć się uważnie ich ofertom, żeby później wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada i będzie najlepsza w przypadku naszej rodziny.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Olsztyn

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Olsztyn jest ilością jednej spośród najszybszych sił ubezpieczeniowych na świecie. Na rodzimym sektora marka ważna istnieje od 2006 roku także napawa się wielkim oczekiwaniem klientów.

Klientom biznesowym towarzystwo oferuje olbrzymi asortyment usług ubezpieczeniowych, w ostatnim zabezpieczenia ekonomiczne oraz panowanie aktywami. Z serii użytkownicy indywidualni złapią w jej możliwości zabezpieczenia na bycie, inwestycyjne, turystyczne, transportowe i moc różnych.

Ubezpieczenia na życie

AXA Olsztyn oferuje trochę niezwykle udanych wyjść w rozmiarze ubezpieczeń na bycie, jakie stanowią bronić nas dodatkowo krajową grupę przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń losowych, śmierci lub utraty zdrowia. Podstawowe rezultaty w niniejszej grupy to:

Plan Elastyczny,

Plan Uniwersalny,

Plan ochronny AXA.

Plan Elastyczny – zasłona oraz inwestowanie

Plan Elastyczny jest ofertą, jaka przyciąga obecnie pierwsze miejsce w porządku ubezpieczeń na utrzymanie. Jest obecne polisa, która dodaje funkcję obronną i inwestycyjną. Niestety jedynie chroni przyszłość naszych ulubionych, jeśli dołączy do polskiej śmierci, jednak też wydaje nadzieja inwestowania funduszu w konstrukcjach wybranej form inwestycyjnej lub poprzez tak nazywane portfele modelowe. Ubezpieczony sam ustala o kierunku i etapie trwania polisy, oraz w konstrukcjach umów dodatkowych może rozszerzyć ją na wartę też w losu groźnej grypy czy wypadku.

Plan Uniwersalny – zabezpieczenie oraz chronienie

Ta możliwość AXA również posiada na projekcie zapewnienie naszych ubezpieczeniowego oraz wytwarza nadzieja wkładania w konstrukcjach funduszy kapitałowych. Specjalnie w konstrukcjach Planu Uniwersalnego ubezpieczony może gromadzić oszczędności na emeryturę lub edukację dzieci. Jeśli osoba ubezpieczona umrze przed wyjściem sezonu występowania polisy, jej rodzina otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10-krotności składki rocznej lub całą kwotę polisy, jeżeli jej liczba jest doskonalsza niż cena ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na skalę potrzeb, czyli System Ochronny AXA

Plan Ochronny AXA zatem mocno efektowne wyjście dla pań, jakie planują zrobić kompleksowy, indywidualnie dołożony do gorących potrzeb, plan ubezpieczeniowy. W ramach tego systemu możemy połączyć kilka modeli ubezpieczeń oraz wydawać zbytnio nie jedną składkę. Możliwość ta osiągnie nie tylko uchronić swoich znajomych na wypadek naszej śmierci, jednak także szanować ich zdrowie a istnienie. Plan obejmuje ponad finansową pomoc swego dziecka jeżeli zachoruje, straci rodziców lub w chwili wpisania w dojrzałe życie.

Jak wybrać najskuteczniejszą ofertę?

Wymienione wysoko schematy więc właśnie chwila modeli z drogiej propozycje tego grona ubezpieczeniowego. Osoby zainteresowane polisą na mieszkanie, turystyczną, komunikacyjną, albo te wypadkową powinny umówić się z AXA Olsztyn: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn, Tel.: +48896798400.

Podatek od ubezpieczenia na życie

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Z takich opłat są zwolnieni niektórzy w zależności od posiadanego ubezpieczenia. Powody do radości powinni mieć spadkobiercy świadczeń z polisy życiowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego. Kwota pochodząca z odszkodowania stanowi nie wzbogacenie podatnika a zadośćuczynienie za stratę bliskiej osoby.

Co jest zwolnione z podatku?

Kwoty, które są zwolnione z podatku dochodowego, są zwykle zdefiniowane w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) jako:

 • „suma ubezpieczenia”,
 • „suma wpłaconych składek”,
 • „zwrot sumy wpłaconych składek”,
 • „przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia”.

Powyższe zapisy dotyczą jednak ubezpieczeń na życie z funduszami kapitałowi, gdzie tzw. podatek Belki zapłacić trzeba. W innych przypadkach, np. polisy posagowej dla dziecka, tej opłaty już nie ma, więc z łatwością można wyliczyć – przy założeniu określonej wysokości składki – kwotę, jaką otrzyma dziecko po uzyskaniu pełnoletniości. Jeżeli natomiast w trakcie obowiązywania umowy rodzic lub opiekun poniesie śmierć, ubezpieczony nie tylko otrzyma stosowne odszkodowanie, ale będzie ono także pobawione podatku od spadku i darowizn.

Podatek dochodowy przy rezygnacji z umowy

Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się zrezygnować z ubezpieczenia przed końcem jego umowy, zażąda od ubezpieczyciela wypłaty tzw. wartości polisy, czyli sumy wpłaconych składek, która jest powiększona o zyski kapitałowe wypracowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wtedy tylko zysk z danego ubezpieczenia podlega opodatkowaniu. Ile dokładnie? Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało pobrać 19% podatek dochodowy.

 

Grupowe ubezpieczenia na życie – warto?

Zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie licząc już wielkich korporacji, prędzej czy później mają do czynienia z ofertą ubezpieczenia pracowniczego na życie zwanego także grupowym. Przystąpienie do ochrony nie jest obowiązkowe, a nierzadko pracodawca finansuje takie przedsięwzięcie. Co zyskuje pracownik?

 

Bez wątpienia ubezpieczenie na życie mieć warto, ale nie zawsze samo jego posiadanie wystarcza. O wartości konkretnej polisy decyduje kilka czynników:

 • Zakres ubezpieczenia
 • Umowy dodatkowe
 • Suma ubezpieczenia
 • Możliwość indeksacji składki
 • Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki
 • Możliwość inwestowania części środków przeznaczonych na ubezpieczenie
 • Wgląd do polisy
 • Wiek, w jakim można przystąpić do polisy
 • Okres karencji

 

Wady i zalety

 

Z powyższego wyliczenia ubezpieczenie grupowe zawiera tylko kilka wytycznych. Dzieje się tak ze względu tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Grupowe ubezpieczenia na życie są pewnym kompromisem wypracowanym na drodze ubezpieczyciel-grupa pracowników. To pozwala zaproponować m.in. niską składkę, ale i niską sumę ubezpieczenia, minimalny okres karencji lub jej całkowity brak, ale sztywne regulacje wykluczające możliwość poszerzenia ochrony o umowy dodatkowe.

 

Zgodnie z prawem

 

Te  ostatnie będą możliwe do osiągnięcia przy wykupieniu osobnej polisy indywidualnej, przy czym posiadana już ”grupówka” wcale nie straci na ważności. Przeciwnie –  przy ewentualnym odszkodowaniu ubezpieczony otrzyma dwie kwoty z obu polis. Proceder ten jest jak najbardziej zgodny z polskim prawem. Niekiedy lepiej też pozostać przy rozwiązaniu grupowym i nie rezygnować z niego z chwilą przystąpienia do indywidualnej ochrony. Powód jest prosty – symboliczna opłata za grupówkę nie obciąża budżetu, a może przynieść wiele korzyści w razie zdarzenia.

 

 

Najlepsze ubezpieczenie na życie – ranking

W internecie jest wiele rankingów dotyczących ubezpieczeń na życie. Warto pod uwagę brać tylko te stale aktualizowane. Rola rankingów przy wyborze odpowiedniej polisy powinna być zbilansowana z innymi narzędziami i metodami jak porównywarka ubezpieczeniowa czy opinie użytkowników na forach dyskusyjnych.

 

O tym, które ubezpieczenie na życie jest najlepsze decyduje w rankingu wiele czynników, za które z reguły przyznawane są punkty. Chyba że autorzy rankingu kierują się tylko i wyłącznie ceną. Taka klasyfikacja jednak będzie ryzykowna z punktu widzenia przyszłego ubezpieczonego, ponieważ za niską stawką kryje się często wąski zakres ochrony, a przez to tanie polisa może okazać się całkowicie niedopasowana do indywidualnych potrzeb.

 

Postanowiliśmy stworzyć przykładowy ranking, w którym nie przyznajemy punktów, ale zwracamy uwagę na prestiż firmy ubezpieczeniowej, dostępność umów dodatkowych i skalę wyłączeń. Tym samym zachęcamy. Tym samym zachęcamy czytelnika do bliższego przyjrzenia się zestawionym produktom.

 

1.AXA Życia – Plan Ochronny:

 • Składka już od 3 zł dziennie
 • Ubezpieczenia życia, zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Wspólna polisa dla całej rodziny

 

 

2.Prudential – Komfort Życia:

 • Ochrona już od 40 zł miesięcznie
 • Ubezpieczenia od poważnych zachorowań
 • 54 choroby
 • Niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej

 

3.Aviva Życie – Opiekun VIP:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia życia na wypadek choroby, wypadku i niezdolności do pracy
 • Możliwość ubezpieczenia współmałżonka

 

4.Allianz Życie – Indywidualne ubezpieczenie na życie:

 • Ochrona nawet do 81. roku życia
 • Minimalna suma ubezpieczenia na poziomie 1000 zł
 • Terminowe ubezpieczenie na życie dla osób z kredytem

 

5.MetLife – Protection:

 • Składka już od 40 zł miesięcznie
 • Dostęp do polisy przez infolinię
 • Możliwość indeksowania sumy ubezpieczenia

 

6.Aegon Życie – Bezpieczni Bliscy:

 • Nawet 1 mln zł sumy ubezpieczenia
 • 10 umów dodatkowych
 • Możliwość indeksacji składki

 

7.Concordia – Protection:

 • Ubezpieczenie indywidualne i dla rodziny
 • Ubezpieczonym może być osoba, która ukończyła 16. rok życia

 

Jakie zadanie ma dobra polisa na życie?

Polacy coraz częściej decydują się ubezpieczyć swoje życie. Wyniki firm ubezpieczeniowych jasno wskazują, że zaczynamy doceniać wartość zabezpieczenia finansowego bliskich i poważnie myślimy o przyszłości oraz czyhających zagrożeniach. Oby ten trend utrzymywał się jak najdłużej i obyśmy dostrzegali wartość jaką posiada polisa na życie.

Polisa na życie daje nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jest to jedyna z najważniejszych wartości, do której chcemy w wszystkim działaniu. Budujemy mieszkanie, chodzimy do produkcji i zarabiamy właśnie po to, by naszej rodzinie niczego nie zabrakło i żeby w żadnym momencie nie czuła się zagrożona. Mimo, że od czasu do czasu potrzebujemy rozrywki i odrobiny adrenaliny to do stabilizacji ciągle dążymy.

Mimo że polisa na życie zapewnia odszkodowanie rodzinie po naszej śmierci, istnieją produkty, które pozwolą uzyskać pieniądze już za naszego życia. Chodzi tutaj o polisy inwestycyjne. Poza podstawowym zabezpieczeniem na wypadek śmierci są one funkcję oszczędnościową, pozwalającą odłożyć środki na „dodatkową emeryturę”.

Ubezpieczenie może mieć znaczenie także dla naszych dzieci. Istnieją bowiem polisy posagowe, które w naszej istocie są polisą na życie rodziców, ale i pozwalają gromadzić kapitał oszczędnościowy dla dziecka, które po osiągnięciu pełnoletności (przykładowo) będzie mogło wykorzystać pieniądze na studia, założenie rodziny czy zakup bliźniaka.

Gdzie zobaczyć oferty polis na życie?

Produktów zabezpieczających jest wiele. Codziennie możemy zobaczyć na swojej drodze mnóstwo reklam odnośnie ofert danych firm. Jednak gdzie można się z nimi dobrze zapoznać? Możliwości jest co najmniej kilka. 

Pierwsza z nich to biura agencji ubezpieczeniowych. Wiele firm ma swoje cele w których pracownicy mają pełną informację na temat produktów konkretnego ubezpieczyciela. Duży plus takiego rozwiązania – w oddziale możemy dopytać o szczegóły interesującej nas oferty. Minus to brak obiektywnego spojrzenia. Pracownik firmy Y raczej nie powie nam, że lepszą ofertę znajdziemy w firmie Y. Stąd najlepiej odwiedzić kilka różnych placówek.

Lub od razu wybrać multiagencję. W takim miejscu zapoznać możemy się z ofertami kilku różnych firm. W ostatnim przypadku plusem jest na pewno możliwość porównania ofert, a nie wszystko jest naprawdę piękne jakby się wydawało. Również w multiagencjach osobie sprzedającej nam ubezpieczenie bardziej zależy na konkretnych produktach, niż na innych. Pamiętajmy o tym natomiast nie dajmy się omamić.

Porównywarki internetowe. To rozwiązanie o tyle dobre, że wyklucza to narzucanie nam zdania i opinii przez osoby trzecie. Sami czarno na białym możemy porównać szerokie oferty różnych firm, przemyśleć je w końcu i podjąć odpowiednią decyzję. Który jest minus? Z internetowymi statystykami raczej nie porozmawiamy, jeśli tylko sami nie uzyskamy odpowiednich wniosków nikt nie wyprowadzi nas z błędu.

Idealne polisy na życie. Ranking na rok 2015

Polisa na działanie to inwestycja bardzo indywidualna i spersonalizowana pod potrzeby konkretnej osoby. Jednak warto zajrzeć w rankingi by wiedzieć, które spośród wielu oferowanych propozycji wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu czegoś dla siebie.

Na co przede wszystkim zwrócić uwagę w takich rankingach i skąd zajmują się ich wyniki? Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą spełnić kilka ważnych kryteriów by ich produkty mogły zostać wysoko oceniane. Przede wszystkim ważna jest kondycja prawna i finansowa firmy. Jeśli w tej kwestii wszystko wygląda pozytywnie – czyli kapitał firmy ubezpieczeniowej jest duży i stabilny oraz klienci nie mają kłopotu z wypłatą odszkodowań – wówczas można zaufać danej firmie przy wyborze produktów ubezpieczeniowych.

Druga kwestia to już sama oferta. Mimo indywidualnego podejścia do każdej sprawy, da się zobaczyć pewien schemat według którego postępuje każda firma agencyjna. Oferta powinna być przede wszystkim szeroka. Ważny jest zakres wykluczeń z polisy, a także okres karencji przy poszczególnych produktach czy te kwestie ewentualnej rezygnacji z polisy. 

Co jeszcze jest istotne? Na pytanie jaka jest najlepsza polisa na życie. Ranking praktycznie każdego rodzaju wskaże produkty firm znanych przeciętnemu Kowalskiego. To takim firmom łatwiej zaufać a to one są ogromniejsze wydarzenie w postaci sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych. Doświadczenie jest tu cechą szczególnie istotną – jeśli określona marka jest na rynku od wielu lat, oznacza to, że dobrze radzi sobie we swym sektorze a nie trzeba obawiać się szybkiego zniknięcia jej z rynku.

Wysokość ceny nie gra roli w przypadku polisy na życie?

Niestety, w przypadku długoterminowych zobowiązań, jakimi są polisy na życie, gra – a to dużą. Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, powinniśmy być dobrzy, że jesteśmy w stanie regularnie opłacać składki. Jak dobrze wybrać więc dobrą, a jednocześnie tanią polisę? A może te pojęcia się wykluczają?

O wyborze ubezpieczenia w większości przypadków przesądza wysokość składki ubezpieczenia na życie. Wynika to z analizy zapytań klientów wklepywanych w wyszukiwarki internetowe. Hasło ubezpieczenie na życie cena jest szczególnie popularne. Pamiętajmy jednak że niska cena składki nie zawsze idzie w parze z jakością danej polisy.

Wysokość naszej składki zależy w wielkiej mierze od sumy, na którą wybieramy się ubezpieczyć, i naszego wieku. Senior ubezpieczając się np. na 200 tys. zapłaci większą opłatę niż 20-latek. Istotnym czynnikiem działającym na wysokość naszej składki jest także wykonywany przez was zawód. Kierowca, budowlaniec czy górnik jest dużo bardziej narażony na wypadki niż urzędnik czy nauczyciel. Podobnie jest, gdy nasza praca wiąże się z częstymi podróżami samolotem lub gdy podróżujemy do krajów objętych konfliktem zbrojnym.

Równie istotny jest stan naszego zdrowia oraz ryzyko odziedziczenia po naszych przodkach ciężkich chorób typu rak, cukrzyca, udar mózgu. W obawie o zabezpieczenie swoich interesów towarzystwa ubezpieczeniowe mogą od nas wymagać przedstawienia wyników specjalistycznych badań lekarskich lub skierować nas na dodatkowe badania, uzyskując prawo wglądu do diagnozy lekarskiej.

Większość ubezpieczycieli przy określaniu składki polisy na życie bierze również pod uwagę naszą płeć. Kobiety nie tylko żyją dłużej, ale są mniej narażone na różnego typu wypadki, rzadziej tez podejmują ryzykowne zachowania związane z nadużywaniem alkoholu czy uprawianiem sportów ekstremalnych.

Na podstawie uzyskanych z nas informacji i wyników badań akcjonariusze towarzystwa określają poziom ryzyka, jakie wiąże się z ubezpieczeniem na życie danego klienta, towarzystwo ubezpieczeniowe dolicza również swoją prowizję. Najniższe składki otrzymują osoby bardzo młode, pomyślmy więc o korzystnej polisie na życie przed ukończeniem czterdziestki.

Na piękniejsze życie niezbędna najlepsza polisa na życie

Dobrze pamiętać to co najlepsze. I tak jest w wszystkim przypadku, wyjątkiem nie jest tutaj polisa na życie. Musimy pamiętać, że wybór właśnie to decyzja mająca pomysł na wiele lat. Wybierając konkretną ofertę niejako zobowiązujemy się do utrzymania relacji z ubezpieczycielem przez długi czas. Nie jest to jedna polisa turystyczna, o której jak się nie sprawdzi szybko zapomnimy. Dobrze jest więc dokładnie poznać wybrany przez nas produkt i upewnić się, że odpowiada naszym potrzebom.

Wybierając taką polisę trzeba zastanowić się jakie powinna spełniać oczekiwania. Jeśli zależy nam tylko na funkcji ochronnej, podejście do sprawy będzie odwrotne niż w przypadku chęci inwestowania na przyszłość. Warto również dokładnie przeanalizować własną sytuację finansowo i liczenia na następne lata. Decydując się na polisę w młodym wieku z wiedzą o skorzystaniu w niej na starość warto wyliczyć jaka składa pozwoli odłożyć konkretną sumę. Jeśli polisa ma być ubezpieczeniem rodziny na wypadek śmierci, trzeba pod uwagę wziąć m.in. zobowiązania kredytowe – na pokrycie których niewątpliwie polisa może się przydać. 

Najlepsza polisa na mieszkanie to taka, która przede wszystkim odpowiada naszym własnym potrzebom. Każdy decydując się na zakup takiego produktu powinien być świadom swojego wyboru. Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu trzeba go dokładnie przeczytać, a w razie wątpliwości dopytać o nurtujące kwestie. Pamiętajmy, że polisa na życie to inwestycja ale też zobowiązanie na długi czas.